Taru Spronken is advocaat-generaal bij de Hoge Raad en redacteur van het NJB. Voorheen was zij ook hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Maastricht. 

 

Artikelen van Taru Spronken

Blog
De eerste prejudiciële vragen in straf­zaken gaan over EncroChat
Is dit soort internationale samenwerking de toekomst van de opsporing van de georganiseerde criminaliteit of worden daarmee de nationale rechtsbeschermende waarborgen buiten spel gezet?
3 januari 2023 Vooraf Taru Spronken
Blog
De advocatuur: drievoudig onder toezicht gesteld?
Als de toekomstige Landelijke toezichtautoriteit advocatuur goed en transparant functioneert en verantwoording aflegt, kunnen we allemaal zien wat er gebeurt. Een ‘blik van buiten’-orgaan als toezichthouder op de LTA is dan overbodig.
1 november 2022 Vooraf Taru Spronken
Blog
Pilot prejudiciële vragen in strafzaken: binnenkort van start
Het zal er in het strafrecht in ieder geval dynamischer aan toe gaan, tenminste als de feitenrechters de handschoen oppakken!
19 juli 2022 Vooraf Taru Spronken
Blog
Verschoningsrecht en ‘repressieve’ druk
Er zit een fundamentele weeffout in het systeem, waardoor het bloed toch steeds weer kruipt waar het niet gaan kan.
31 mei 2022 Vooraf Taru Spronken
Blog
Het domino-effect van oorlog in Oekraïne
De oorlog in Oekraïne leidt wereldwijd tot een enorm logistiek probleem, energie-, voedselaanvoer- én koopkrachtproblemen, hetgeen weer kan leiden tot politieke instabiliteit en vluchtelingenstromen.
22 maart 2022 Vooraf Taru Spronken
Blog
Een taal die wij verstaan
Bij het recht op een eerlijk proces is de vertalings- en tolkenbijstand niet het eerste wat in ons opkomt. Toch is een van de meest elementaire voorwaarden dat alle deelnemers elkaar kunnen verstaan en begrijpen.
30 november 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
Het humane gezicht van de rechtspraak
Rechters hoeven niet te krampachtig te zijn om op de zitting empathie te tonen. Zolang dat maar met respect in de richting van alle partijen gebeurt, kan dat geen schijn van vooringenomenheid wekken.
28 september 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
Vrijheid van verdediging: een déjà vu
Duidelijkheid van het Hof van Discipline - in ieder geval impliciet: het keurslijf van het Besluit inrichting en orde politieverhoor is te strak om een actieve verdediging mogelijk te maken.
29 juni 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
Vertrouwen en vertrouwelijkheid
Dat onderling vertrouwen alleen kan worden hersteld door absolute transparantie, is een misverstand. Er moet ruimte worden geschept voor een open en vrije gedachtewisseling zonder gevaar te lopen dat dat achteraf tegen je wordt gebruikt.
12 april 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
Leemte in rechtshulp bestuursrecht
Het is te hopen dat de nieuwe Tweede Kamer en minister voor rechtsbescherming bereid zijn te investeren in de gefinancierde rechtsbijstand, en niet alleen op het moment dat het kalf al verdronken is, zoals bij de toeslagenaffaire.
16 maart 2021 Vooraf Taru Spronken