Taru Spronken is advocaat-generaal bij de Hoge Raad en daarnaast parttime hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Maastricht en redacteur van het NJB. 

 

Artikelen van Taru Spronken

Blog
De NJV, een Grand Old Lady van 150 jaar
Het waardevolle van de NJV is en blijft dat zij steeds vooruit zeilt op het tij van de juridische vraagstukken waarvoor wij ons gesteld zien.
29 september 2020 Vooraf Taru Spronken
TijdschriftNJB 33 (2020)
Het gezag van juristen
Ybo Buruma
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2020, van Elaine Mak ‘Het gezag van de juristen; een normatieve reflectie’ (preadvies), van Mark Bovens ‘Het gezag van de juristen; een empirische verkenning’ (referent) en Job Buiting ‘Het gezag van de jurist door de lens van veranderingen in het hoger onderwijs’ (referent), in: De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst, Handelingen NJV, 150e jaargang/2020, Wolters Kluwer 2020, p. 9-36, 37-64 en 65-74.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Juridische beroepsethiek
Taru Spronken
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2020 van Anne Ruth Mackor, ‘Juridische beroepsethiek. Over macht en moraal, softlaw en soft skills, T-vormige juristen en kansen-rechters’ (preadvies) en Jos Silvis ‘Kernwaarden voor juristen?’ (referent), in: De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst, Handelingen NJV, 150e jaargang/2020, Wolters Kluwer 2020, p. 75-107 en 111-140.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Juristen & digitalisering: voorbij vertrouwde grenzen
Corien Prins
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2020 van Anna Berlee, ‘Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies’ (preadvies) en Eric Tjong Tjin Tai ‘Recht tussen mens en techniek’ (referent), in: De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst, Handelingen NJV, 150e jaargang/2020, Wolters Kluwer 2020, p. 143-173 en 177-198.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Excuses belicht vanuit multidisciplinair perspectief
Vincent Geeraets en Rick Maas
In dit artikel worden twee empirische stellingen besproken die veelvuldig betrokken worden in het wetenschappelijke debat over excuses. De eerste claim is dat excuses niet oprecht hoeven te zijn, terwijl de tweede claim behelst dat het loskoppelen van excuses en aansprakelijkheid leidt tot minder juridische procedures. Hoewel beide claims soms met grote stelligheid naar voren worden gebracht, missen zij voldoende wetenschappelijke basis. Methodologisch is er tegen in te brengen dat bevindingen uit een andere discipline niet te snel mogen worden verabsoluteerd en dat het vruchtbaar kan zijn om niet slechts te focussen op één hulpdiscipline, zoals in dit geval de psychologie, maar dat ook inzichten uit andere disciplines, zoals de sociologie en de filosofie, waardevolle inzichten kunnen opleveren. Inhoudelijk wordt geconcludeerd dat de mogelijkheden binnen het recht om betekenisvolle excuses te faciliteren, beperkt zijn. Het al te actief stimuleren van het maken van excuses leidt er al snel toe dat niet de spijtbetuiging, maar de mogelijk gunstige effecten daarvan centraal komen te staan. Excuses verworden op die manier tot een instrumenteel inzetbaar loos gebaar.

[verder lezen in NAVIGATOR]

1 oktober 2020
Blog
112-verschoningsrecht
Heeft degene die vertrouwelijke informatie verstrekt niet ook het recht om te bepalen dat de verschoningsgerechtigde die informatie (in zijn belang) prijs moet geven?
29 juni 2020 Vooraf Taru Spronken
Blog
De Rechtspraak als vitaal onderdeel van de rechtsstaat
Had de rechtspraak niet van begin af aan op de lijst van cruciale functies moeten staan?
11 mei 2020 Vooraf Taru Spronken
Blog
Leven in tijden van corona
Het lijkt erop dat er nog onvoldoende tijd is geweest om dit allemaal af te stemmen en te doordenken. Maar de tijd dringt om knopen door te hakken.
16 maart 2020 Vooraf Taru Spronken
Blog
Als alleen de meeste stemmen ertoe doen
Nadat de horde in het Huis van Afgevaardigden eenmaal was genomen, werd al snel duidelijk wat het betekent als een procedure alleen maar voor de vorm gevoerd wordt.
4 februari 2020 Vooraf Taru Spronken
Blog
56 kinderen in IS-kampen
Vooraf Taru Spronken: Hoe moet je marginaal toetsen als het leven van heel jonge kinderen, die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het handelen van hun ouders, op het spel staat?
9 december 2019 Vooraf Taru Spronken
Blog
Over motiveren
De introductie van minderheidsopvattingen kan de rechtsontwikkeling in de rechtspraak van de Hoge Raad verrijken en diepgang toevoegen.
7 oktober 2019 Vooraf Taru Spronken
Blog
Officier van justitie: geen judicial authority
Het is hoog tijd voor een meer fundamentele discussie over de relatie tussen de minister van Justitie & Veiligheid en het OM
8 juli 2019 Vooraf Taru Spronken
TijdschriftNJB 22 (2019)
DE GRENZEN VOORBIJ: Bespreking van de preadviezen voor de Jaarvergadering 2019 van de Nederlandse Juristen-Vereniging
Redactie
Buiten de geografische grenzen
Ybo Buruma
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2019 van Lianne Boer en Wouter Werner, ‘Concepties van territorialiteit in het internationaal recht’.


Lees het hele artikel in Navigator.

Het preadvies van K. Arts & M. Scheltema
Jaap Spier
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2019 van Karin Arts en Martijn Scheltema, ‘Territorialiteit te boven Klimaatverandering en mensenrechten’.


Lees het hele artikel in Navigator.

Vluchten kan niet meer
Taru Spronken
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2019 van Tineke Strik en Ashley Terlouw, ‘Territorialiteit en vluchtelingenrecht: verantwoordelijkheid nemen, afschuiven of delen?’.


Lees het hele artikel in Navigator.

5 juni 2019