In het zomerprogramma van 11 juli tot en met 22 augustus biedt de Stichting Migratierecht Nederland videocursussen aan van de webinars die zij dit voorjaar hebben gehouden. Het gaat om de volgende videocursussen:

- Videocursus Actualiteiten vreemdelingebewaring

- Videocursus Actualiteiten Jurisprudentie Hof van Justitie EU

- Videocursus Arbeidsmigratie

- Videocursus Afdelingsuitspraak inzake het arrest TQ

- Videocursus Documentonderzoek in vreemdelingenzaken

- Videocursus Europese ontwikkelingen op het gebied van grenzen, asiel en migratie

- Videocursus Actualiteiten gezinsmigratie: het Chavez-verblijfsrecht vijf jaar na het arrest

- Videocursus Actualiteiten gezinsmigratie: de gezinsherenigingsrichtlijn en art. 8 EVRM

- Videocursus Opvolgende asielaanvragen na het arrest LH: stand van zaken en onbenutte kansen