Hoe zorgen we er voor dat de enorme kosten van de klimaatverandering rechtvaardig worden verdeeld, en vooral ook dat die verdeling als rechtvaardig wordt ervaren? Als dat niet gebeurt, komt het draagvlak voor het klimaatbeleid onder druk te staan. De WRR heeft hierover net een rapport uitgebracht met een aantal principes voor een rechtvaardige verdeling. Betaalt de vervuiler, of is het beter om de kosten te verdelen naar draagkracht, of op basis van bestaande rechten? Tijdens dit webinar, georganiseerd door het KNAW, gaan verschillende sprekers in op de bevindingen van het rapport.

Sprekers en onderwerpen:

- Suzanne Hulscher (hoogleraar waterbouwkunde/waterbeheer, Universiteit Twente, lid WRR) & Annick de Vries (wetenschappelijk medewerker WRR): Verdeling van klimaatkosten;

- Peter Kanne (senior onderzoeksadviseur I&O Research): Burgerperspectieven op verdelingsvraagstukken;

- Pieter van Beukering (hoogleraar milieueconomie, directeur Instituut voor Milieuvraagstukken VU): Klimaatverandering op Bonaire;

- Maarten Prak (hoogleraar economische en sociale geschiedenis UU en co-voorzitter van de KNAW Klankbordgroep Klimaat): gespreksleider.