Procederen in asielzaken is bijna een aparte discipline; vorm en inhoud hebben een geheel eigen regime. Zo kan in asielzaken door advocaten alleen digitaal worden geprocedeerd, is er geen bezwaarprocedure maar alleen beroep, en worden de processuele mogelijkheden sterk door het Unierecht en dus door de jurisprudentie van het Hof van Justitie bepaald. Procedurele waarborgen voor kwetsbare personen, hoorplicht, opschortende werking van rechtsmiddelen, maar ook onderwerpen die raken aan de inhoud zoals bewijslastverdeling en de waardering van documenten worden door het
Unierecht bepaald.

In dit tweedelige webinar bespreken de docenten het procesrecht in asielzaken in zijn vele facetten: van het simpelste beroep niet-tijdig tot aan de soms erg ingewikkelde weg naar het Hof in Luxemburg.