Tijdens dit webinar wordt alle actuele jurisprudentie besproken. Ook de recente en de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van het jeugdstraf(proces)recht passeren de revue.

Het webinar richt zich op de gevorderde jurist/advocaat die na afloop van het webinar weer helemaal bij wil zijn wat betreft de belangrijkste ontwikkelingen die in 2020 in het jeugd-straf(proces)recht hebben plaats-gevonden, dan wel in 2021 naar verwachting op u af zullen komen.

Marije Jeltes gaat tijdens deze bijeenkomst in op de ontwikkelingen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Deze worden voor u op een rij gezet en in een breder thematisch kader geplaatst, een terugblik op hoofdlijnen, en wat dit betekent voor uw praktijk.

Er bestaat tijdens het webinar de mogelijkheid tot het stellen van vragen en daarnaast is er ruimte voor discussie en interactie.