Vrijheid lijkt vanzelfsprekend, maar de dagelijkse realiteit laat zien dat het waarborgen van vrijheid niet voor zich spreekt. Vrijheid blijkt een weerbarstig en omstreden ideaal te zijn. Tijdens deze impact night, georganiseerd door de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht, kunnen deelnemers zich laten inspireren en meepraten over de zoektocht naar vrijheid.

De avond start met een key note van prof. Annelien de Dijn (Faculteit Geesteswetenschappen UU), waarin zij onder verwijzing naar haar boek ‘Vrijheid. Een woelige geschiedenis’ beargumenteert dat vrijheid niet voor zich spreekt, dat er strijd voor nodig is, en dat het vrijheidsbegrip door de geschiedenis heen sterk verschillende invullingen heeft gekend. Aansluitend volgt een interactieve sessie met verschillende sprekers en deelnemers in de zaal die de zoektocht naar vrijheid in politiek, economisch en juridisch perspectief plaatsen.

Dr. Koen Damhuis (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap UU) zal verkennen hoe politieke partijen in sterk gepolariseerde politieke landschappen vrijheid zien, nastreven, negeren, marginaliseren, onderdrukken, of verdraaien. Student Ahmedjan Kasimu vertelt over zijn Oeigoerse droom en prof. Janneke Gerards (departement Rechtsgeleerdheid UU) belicht het thema vanuit juridisch perspectief en laat zien dat onze grondrechten onder spanning staan.

Tijdens deze avond is er veel ruimte voor gesprek en debat.