Grondstoffen zijn schaars, dat betekent dat we zuinig om moeten springen met de materialen waarover we al beschikken. Dat kan onder andere door (afval)producten een nieuw leven in te blazen door ze te hergebruiken. De transitie naar een circulaire economie is, mede dankzij technologiebedrijven zoals Excess Materials Exchange, in volle gang. Het milieurecht werkt daarbij vooralsnog eerder vertragend dan versnellend. In deze VMR Jong bijeenkomst wordt stil gestaan bij circulariteit en de rol die het milieu-recht daarbij speelt vanuit drie oogpunten:

1. De praktijk: Christian van Maren is de oprichter van Excess Materials Exchange. Een jong en innovatief technologiebedrijf met een digitaal matchingsplatform, waarmee zij nieuwe hoogwaardige hergebruikopties voor de (afval-)producten van bedrijven vinden.

2. De wetenschap: Ida Mae de Waal is promovenda aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. Haar promotieonderzoek richt zich op de samenhang in het Europees recht betreffende chemische stoffen, producten en afvalstoffen en de transitie naar een circulaire economie.

3. De juridische praktijk: Valérie van ’t Lam en Bram Schmidt beide advocaat bij Stibbe en specialiseren zich in onder andere het afvalstoffenrecht. Zij stonden Excess Materials Exchange bij in het nemen van de vele juridische hobbels voor hun digitale matchingsplatform.