In deze videocursus van de Stichting Migratierecht Nederland wordt ingegaan op het Associatierecht EEG-Turkije. Er wordt een stevige basis aangereikt waarmee zaken in dit rechtsgebied vakkundig kunnen worden aangepakt. Naast het juridisch kader, komt ook de rechtspositie van Turkse werknemers en hun familieleden aan de orde. Daarnaast worden de stand still-bepalingen behandeld aan de hand van kernarresten van het Hof van Justitie EU. Hoewel de nadruk ligt op het Unierechtelijke rechtskader, zal er ook aandacht zijn voor de implicaties van met name de rechtspraak van het Hof van Justitie EU voor het nationale vreemdelingenrecht en -beleid. Niet de actualiteit, maar een gedegen inzicht in hoe het Associatierecht EEG-Turkije in elkaar steekt, staat centraal in deze cursus. Na het volgen van deze videocursus beschikt men over handvatten om te bepalen of de cliënt rechten ontleent aan het Associatierecht EEG-Turkije en welke procedurele waarborgen er voor hem/haar gelden. Met de informatie uit de reader kan men vervolgens zelfstandig aan de slag in dit lastige rechtsgebied en de rechten die de cliënt aan het Associatierecht EEG-Turkije ontleent zeker stellen.