Tijdens dit symposium onder leiding van dagvoorzitter Marloes Pomp (programmaleider Blockchain bij de overheid) zullen experts en topsprekers uit het veld met een kritische blik de kansen van blockchain en smart contracts bespreken. Ook gaan zij dieper in op inhoudelijke cases. Er is gelegenheid voor interactie en om uw vragen te stellen.

Aan het eind lanceert Marloes Pomp in gesprek met de auteurs van het boek Blockchain en smart contracts: herijking van de rol van de vertrouwde tussenpersoon in de algoritmische samenleving.