Het kabinet ziet in de oplossing van het stikstofvraagstuk een sturende rol voor de provincies. Is dat realistisch en zo ja: hoe dan en met welke instrumenten? Hierover gaan Jeannette Balieu (gedeputeerde Zuid-Holland, VVD), Leen Hordijk (milieu-wetenschapper), Caroline van der Plas (BBB-Tweede Kamerlid) en Leendert Beekman (journalist BNR) in gesprek onder leiding van moderator Sophie van Leeuwen (commissie Democratie en Debat Nieuwspoort, journalist BNR).