Zowel op nationaal als internationaal niveau is er veel belangstelling voor herstelrecht (restorative justice). Mediation in het strafproces is één van de mogelijke herstelrechtvoorzieningen, naast bemiddeling of een herstelconferentie. Herstelrecht gebeurt niet alleen in commune strafzaken, maar ook in zaken op het terrein van het bijzonder strafrecht zoals het ondernemingsstrafrecht, fiscaal strafrecht en financieel strafrecht. Op het eerste gezicht ligt toepassing van herstelrecht in dit soort zaken minder voor de hand. Afhankelijk van de specifieke zaak zou herstelrecht in beginsel ook in dit soort strafzaken van toegevoegde waarde kunnen zijn. Hiervan zijn echter nog weinig voorbeelden te vinden. Is hier sprake van een ‘blinde vlek’? Tijdens dit seminar, georganiseerd door de Bijzonder strafrecht academie, worden ontwikkelingen op het gebied van herstelrecht besproken, mogelijk blinde vlekken en te benutten kansen. De focus wordt gelegd op met het publiek sparren over de (on)mogelijkheden van herstelrecht en voorlichtingsrapportages in zaken op het terrein van het bijzonder strafrecht.

 

Programma

Deel 1: Herstelpraktijken in Nederland

Spreker: Alrik de Haas

 • Introductie herstelrecht

 • Wettelijk kader

 • Actuele jurisprudentie

 

Deel 2: Mediation in strafzaken

Sprekers: Alrik de Haas & Vincent Borninkhof

 • Mediation in de strafpraktijk

 • De positie van de strafrechtadvocaat en de mediator in strafzaken

 • Actuele ontwikkelingen, o.a. voorstel voor verschoningsrecht voor mediators

 

Deel 3: Inzet van (particuliere) reclassering

Spreker: Vincent Borninkhof

 • Nut van voorlichtingsrapportages in strafzaken

 • Mogelijk blinde vlekken c.q. kansen in het bijzonder strafrecht

 

Deel 4: Praktijksimulatie

Sprekers: Mariëlle Boezelman & Yosra Ameziane

 • Introductie: Herstelrecht in het bijzonder strafrecht

 • Casusposities en voorbeelden uit de fraudepraktijk

 • De (on)mogelijkheden van het herstelrecht binnen het bijzonder strafrecht

 

Deel 5: Paneldiscussie