Tijdens deze vijfdaagse cursus, georganiseerd door de Radboud Universiteit, zal vanuit diverse perspectieven onderzocht worden wat revolutie en democratie met elkaar verbindt. Op een interactieve manier wordt er steeds één thema vanuit verschillende invalshoeken belicht. Daarbij staan een aantal denkers centraal die zich daar uitvoerig over hebben gebogen.

De reflecties van toenmalige tijdgenoten als Edmund Burke en Thomas Paine of, iets later, van Alexis de Tocqueville blijken niets aan actualiteit verloren te hebben. Ook het denken van Hannah Arendt over revolutie blijft tot op vandaag een must. De analyses van hedendaagse denkers als Slavoj Žižek en Alain Badiou laten de concrete problematiek van vandaag daar verrassend bij aansluiten. De uiteenlopende levensbeschouwelijke perspectieven en posities van deze denkers spelen in deze context een belangrijke rol en komen daarom eveneens aan bod.

Docenten: prof. dr. Marc de Kesel en prof. dr. Sophie van Bijsterveld.