Op vrijdag 14 januari 2022 spreekt Kasper Jansen, hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht aan Erasmus School of Law, zijn oratie uit. Met zijn oratie getiteld Stoomwals en wegbereider. Hoe Europa ons aansprakelijkheidsrecht beïnvloedt zal Jansen zijn ambt in het openbaar aanvaarden.

In zijn oratie gaat Jansen in op de veranderingen die het aansprakelijkheidsrecht onder invloed van Europa doormaakt. Hij bespreekt zowel de invloed van het EU-recht als die van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Jansen kijkt uit naar zijn oratie: “Het is natuurlijk jammer dat er vanwege de huidige Coronamaatregelen geen publiek bij mag zijn, maar ik ben heel blij dat de oratie toch door kan gaan, via de livestream. Met deze oratie aanvaard ik mijn leeropdracht ‘Europees aansprakelijkheidsrecht’. Ik zie dit als het startschot van een nieuw juridisch avontuur waarop ik mij enorm verheug. Ik wil het publiek graag deelgenoot maken van mijn enthousiasme over de leeropdracht.”

De plechtigheid zal om 16.00 uur aanvangen en zal uitsluitend digitaal te volgen zijn via een livestream.