In deze cursus van PO online behandelen prof. mr. dr. A.R. Houweling en mr. dr. P. Kruit corona-gerelateerde rechtspraak op het gebied van loonoffers en thuiswerken. Ook bespreken ze de belangrijkste ontwikkelingen in de tweede helft van 2020 op het gebied van arbeidsrecht.
Daarnaast wordt er in deze cursus stilgestaan bij een uitspraak die het Hof van Justitie deed op 14 oktober en wat deze uitspraak betekent voor de Nederlandse uitzendbranche. Tenslotte vergelijken de docenten het Gemeente Amsterdam-arrest van 6 november met het bekende arrest Groen/Schoevers.