Media en mediaplatforms zijn onmisbaarder dan ooit, maar staan ook onder druk als nooit tevoren. Hoe ver moeten – en mogen – online platforms gaan in het weren van schadelijke of onwenselijke informatie? Welke rol kan en moet de publieke omroep spelen in het democratische proces? Hoe gaat het Commissariaat voor de Media toezicht houden op commerciële mediadiensten op aanvraag? Hoe moeten toezichthouders, mediadiensten en influencers minderjarige mediaconsumenten beschermen? En wat is er het afgelopen jaar gebeurd op het gebied van onrechtmatige perspublicaties? Dit en meer komt aan bod bij het Nationaal Mediarechtcongres van deLex.