Studiecentrum Kerckebosch en Flyct Letselschade introduceren ‘LetselLab’, een online verdiepings- en discussieprogramma voor de letselschadebranche. Elke maand organiseert LetselLab een interactief webinar over een actueel thema uit de branche om kennis, ervaringen en inzichten te delen. Experts praten en discussiëren over een stelling. Deze stelling is gebaseerd op een actueel onderwerp of een thema waarover veel discussie is. Iedereen kan online meeluisteren en meepraten over het onderwerp. Het programma van LetselLab wordt bepaald en verzorgd door en voor partners uit de branche.

De webinars zijn bedoeld voor o.a. letselschadespecialisten, letselschadeadvocaten en verzekeraars.

Op 27 oktober vindt het eerste webinar plaats. Het onderwerp is ‘Fiscale schade: fictie of fair?’ Hans Tiemersma (Sedgwick), Erik-Jan Bakker (De Bureaus), Mark van Dijk (Flyct Letselschade) en Christiaan Hassink (Raasveld Expertise) spreken over de wijziging in de rekenmethode door de nieuwe wetgeving en de vraag hoe de branche met deze wijziging moet omgaan.