De VU Law Academy is voornemens alle leergangen fysiek aan te bieden mits de maatregelen van het RIVM en VU dit toelaten.

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen

Bent u advocaat of juridisch adviseur en wilt u zich specialiseren in het aanbestedingsrecht? Na het volgen van deze leergang kunt u deskundig en adequaat juridisch advies geven aan uw klanten of aan collega’s in uw organisatie die zich met inkoop- en aanbestedingsvraagstukken bezighouden. 
Start: 6 september 2021
O.l.v. mr. Sophie Prent en  prof. mr. Chris Jansen

Leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers

Bent u inkoopprofessional of heeft u regelmatig te maken met inkoop-en aanbestedingsprocessen en wilt u zich verdiepen op het gebied van aanbestedingsrecht? De leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers geeft een verdere verdieping van meer complexe en voor de praktijk belangrijke vraagstukken. De leergang sluit direct aan op de behoeften van inkoopprofessionals.
Start: 16 september 2021
O.l.v. mr. Sophie Prent en prof. mr. Chris Jansen

Leergang Specialisatie strafrecht

Bent u strafrechtadvocaat en wilt u lid worden van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)? Schrijft u zich dan in voor de leergang Specialisatie strafrecht.
Start: 20 september 2021
O.l.v. mr. dr. Bas de Wilde

Leergang Intellectueel eigendomsrecht

Van ongeautoriseerde internetdownloads en nieuwe content platforms tot investeringen in baanbrekende technologieën en marketing op basis van prestigieuze brands. Het recht van intellectueel eigendom doordringt de kenniscreatie, -overdracht en -benutting in het bedrijfsleven, bij de overheid, in scholen, universiteiten, musea en bibliotheken, en zelfs in het privéleven. Het bepaalt de spelregels voor eerlijke concurrentie en ordent de markt. Maar op welke manieren worden intellectuele eigendomsrechten eigenlijk verkregen? Hoe worden deze rechten geëxploiteerd en gehandhaafd? Hoe verstrekt de bescherming en handhaving van intellectueel eigendom zich uit in de analoge en de digitale wereld?
Start: 2 november 2021

Leergang Verdieping contractenrecht

Voor praktijkjuristen is het van essentieel belang om te beschikken over diepgaande kennis van de fundamenten van het contractenrecht. Met deze kennis kunt u contractrechtelijke kwesties vanuit een breed perspectief structureren, aanpakken en hierover adviseren. Veel praktijkjuristen ervaren het als een uitdaging om hun deskundigheid in het contractenrecht op niveau te houden. Met de leergang Verdieping contractenrecht krijgt u inzicht in en overzicht over het contractenrecht. Na afloop beheerst u de centrale leerstukken en de praktische toepassing hiervan op het hoogste niveau.
Start: 1 november 2021
O.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen

Leergang Financieel-economisch strafrecht – handhaving, opsporing en verdediging

Bent u een ambitieuze jurist die zich (verder) wil professionaliseren in het financieel-economisch strafrecht? In deze leergang gaat u aan de slag met de belangrijkste thema’s en deelgebieden binnen dit uitdagende en groeiende rechtsgebied. U leert hoe u fraudezaken kunt behandelen, begeleiden of opsporen, of hierin kunt adviseren.
Start: 2 november 2021
O.l.v. prof. mr. Roan Lamp

Leergang Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht is een specialistisch en snel veranderend vakgebied. Hoe houdt u als advocaat, arbeidsjurist of HRM/PZ specialist uw kennis up-to-date? En hoe past u die toe in de praktijk? Met deze leergang legt u de basis voor het effectief adviseren en vertegenwoordigen van cliënten in dit complexe domein.
Start: 4 november 2021
O.l.v. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal en prof. dr. mr. Willem Bouwens

Leergang De gemeentejurist binnen een dynamische, complexe bestuurlijke context

Gemeentejuristen bevinden zich in een spanningsveld van interesses, verwachtingen, eisen en belangen van allerlei deelnemers in de publieke sector. Met name gemeentejuristen die wat verder in hun loopbaan zijn, komen vaak voor uitdagingen te staan waarbij het simpelweg toepassen van het juridisch kader niet de gewenste uitkomst biedt.
Start: 5 november 2021
O.l.v. prof. dr. Richard Neerhof en dr. Duco Bannink


Leergang Sport en recht

Bent u als advocaat of jurist werkzaam in de sportsector, en heeft u behoefte aan meer overzicht van alle voor u relevante juridische regels? Wilt u meer inzicht in zowel de fundering als ook de praktische toepassing van wetgeving en jurisprudentie binnen de context van sportorganisaties? In de leergang Sport & Recht aan de VU in Amsterdam worden alle juridische vakgebieden behandeld waarmee u in de sportsector te maken kunt krijgen.
Start: 16 november 2021
O.l.v. prof. mr. Marjan Olfers

Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid

Met de Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid versterk jij, als (juridische) professional werkzaam in- en voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), je persoonlijk leiderschap. Deze leergang legt een basis voor het bouwen van een netwerk voor professionals waar vanuit gewerkt kan worden aan een sterker mbo.
Start: 12 november 2021
O.l.v. prof. dr. Renée van Schoonhoven

Leergang Governance van samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs

U bent als ambtenaar betrokken bij een samenwerkingsverband van uw gemeente, provincie of waterschap met andere overheden of u bent werkzaam bij een samenwerkingsverband en vraagt zich af hoe het nu eigenlijk zit met de verschillende verantwoordelijkheden bij samenwerking?
Start: 22 november 2021
O.l.v. mr. Rob de Greef