In ons land ligt plm. 2 miljoen kilometer aan ondergrondse kabels en leidingen. Jaarlijks ontstaan aan deze netten door ‘grondroeringen’ (nog steeds) plm. 40.000 schades. Na de invoering van de WION (thans WIBON) in 2008, het daarop gebaseerde uitvoeringsbesluit BION (thans BIBON) en de door de sector opgestelde Richtlijn Zorgvuldig Graven (CROW 250, inmiddels vervangen door CROW 500) hebben veel rechters zich gebogen over de aansprakelijkheid in het licht van deze nieuwe regelingen. In dit actualiteitencollege, georganiseerd door het Instituut voor Bouwrecht, zal de huidige stand van zaken van wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van kabel- en leidingschade en grondroeringen besproken worden, waarbij aandacht zal worden besteed aan de regelingen en recente rechtspraak waaronder het belangrijke arrest van de Hoge Raad van 25 mei 2018 en de lagere rechtspraak nadien.