Roger Cox is de advocaat van de baanbrekende klimaatzaken tegen de Staat en tegen Shell. Op 22 maart organiseert Maastricht University een interview met Cox over deze zaken die hij namens Urgenda en Milieudefensie en andere milieuorganisaties heeft gevoerd. Wat vergt het voeren van dergelijke procedures van een advocaat? Wat waren de grootste uitdagingen? Juridisch of juist praktisch? Wat hebben deze zaken teweeg gebracht? Welke nieuwe ontwikkelingen rondom het klimaatrecht liggen in het verschiet?