Het Instituut voor Bouwrecht biedt een aantal on-demand cursussen aan:

- Koop onroerende zaken – Actualiteiten;
- PFAS, PAS en vertragingsschade in de bouw;
- Verjarings- en vervaltermijnen in de standaardvoorwaarden in de bouw;
- FIDIC contracten – de basis;
- Verjarings- en vervaltermijnen (algemeen);
- Praktische tips en tricks bij aanbesteden voor inschrijvers;
- Uitspraken Commissie van Aanbestedingsexperts;
- Praktische tips en tricks bij Aanbesteden voor inkopers;
- Geothermie – techniek en juridische raakvlakken, waaronder wijziging Mijnbouwwet;
- Het mengpaneel milieu;
- PAS en andere recente ontwikkelingen op het gebied van het natuurbeschermingsrecht.


Deze cursussen zijn elk moment online te volgen.