In deze gratis cursus bespreekt mr. dr. C.H.A. Van Oostrum het begrippenkader dat nodig is om de casuïstiek inzake concernfinanciering te doorgronden. Doorgaans leiden de verschillende configuraties van concernfinanciering niet tot problemen. Echter, indien problemen optreden – dikwijls wanneer de onderneming in zwaar weer verkeert – kan het onderwerp bewerkelijk blijken.

In deze cursus wordt het begrippenkader uiteen gezet dat nodig is om concernfinancieringcasuïstiek te doorgronden. Verschillende aspecten van centraal kasbeheer, paraplukrediet en cash pooling worden uiteengezet. Eveneens wordt stilgestaan bij juridische aspecten van het overeenkomen, de werking en het aantasten van concernfinancieringsovereenkomsten. Tevens wordt ingegaan op de verschillende aansprakelijkheidsposities omtrent dit onderwerp.