Betty de Hart is hoogleraar transnationale gezinnen en migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze verricht juridisch, historisch en empirisch onderzoek naar de nationale, Europese en internationale regels waarmee transnationale families te maken krijgen, de opvattingen achter deze regels en de impact die deze regels hebben op het dagelijks leven van transnationale gezinnen. In 2017 ontving Betty de Hart een European Research Council (ERC) Consolidator-subsidie voor haar onderzoeksproject ‘Euromix: Regulating Mixed Intimacies in Europe’. Dit onderzoeksproject richt zich op het beantwoorden van de vraag of, hoe, en waarom ‘gemengde’ relaties in Europa worden geregulariseerd, hoe ‘gemengde’ stellen reageren op de regularisering, en welke rol het recht en juristen spelen in de manier waarop het denken over ‘ras’ zich in Europa heeft ontwikkeld.


Dit evenement is onderdeel van een lezingenreeks georganiseerd door het Van Vollenhoven Instituut, getiteld Reconsidering the Socio-Legal Gaze. Deze lezingenreeks beoogt kritisch debat te stimuleren over de visies op rechtvaardigheid en machtsrelaties die ten grondslag liggen aan Leids en internationaal Law and Society-onderzoek.