Het vernieuwingsinitiatief Samen Recht Vinden (Zeeland) organiseert een werkconferentie over conflictbeslechting, verzoening en toegang tot het recht in de nabije toekomst. Het is de bedoeling om concrete voorstellen te ontwikkelen voor een levende en humane rechtsstaat in de komende tien jaar.

Op woensdagmiddag 22 juni vindt een openbare startbijeenkomst plaats, waarin praktijkmensen en drie ervaren deskundigen hun visie geven op de huidige situatie en de richting waarin we moeten koersen. In ieder geval zullen Corien Prins (Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), Rosa Jansen (Voorzitter Slachtofferhulp Nederland, oud-rechter) en Bert Marseille (bekend hoogleraar bestuursrecht) het woord voeren. Op deze middag is ruimte voor vragen en dialoog (het publiek zit aan ronde tafels).

Op donderdag 23 juni zullen ongeveer vijftig personen, van verschillende herkomst, leeftijd en beroep, de hele dag met elkaar spreken en overleggen over de kernboodschap voor de rechtsstaat-van-onderop in de komende jaren. De bedoeling is dat de meest aansprekende en praktische relevante voorstellen worden gebundeld in een concept voor het Middelburgs Manifest. Dat wordt de volgende ochtend gepresenteerd.

Op vrijdagochtend 24 juni is er opnieuw een voor iedereen toegankelijke bijeenkomst waarop de oogst van de vorige dag wordt gepresenteerd en nog eens kritisch wordt getoetst. Aan deze gedachtewisseling doen in ieder geval mee Hans Boutellier (hoogleraar polarisatie en veerkracht VU), Barbara Oomen (tot voor kort UCR, nu voorzitter CvB Hogeschool Zeeland) en hoogstwaarschijnlijk enkele politici.