Duurzaamheid is geen hype (meer). Het speelt een steeds belangrijkere rol in de bedrijfsvoering en werpt ook een nieuw perspectief op bestaande rechtsgebieden zoals het merken- en reclamerecht. De juridische ontwikkelingen volgen zich daarbij snel op: bestaande reclamecodes en leidraden worden geüpdatet en nieuwe wet- en regelgeving is in de maak. De RCC, ACM en rechterlijke instanties zitten niet stil.

Tijdens deze middag, georganiseerd door deLex Media, worden de deelnemers bijgepraat over de laatste juridische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in het IE en reclamerecht. Daarnaast worden handvatten geboden voor het verduurzamen van de IE praktijk en wordt gesproken met (IE) juristen uit het duurzame(re) bedrijfsleven over hun ervaringen.