Op 14 oktober organiseert alumnivereniging Solon een Debat over beroepsethiek voor juristen tussen strafrechtadvocaat Peter Plasman en dr. Hendrik Kaptein. In 2006 verscheen dr. Kapteins boek Kwade zaken? De moraal van het juridisch beroep, dat veel stof heeft doen opwaaien binnen de Nederlandse juristerij. Behoort de advocaat enkel het belang van zijn cliƫnt te dienen, of dient hij ook altijd de rechtvaardigheid en de belangen van de wederpartij in het oog te houden? En wat is het belang van de drie traditionele advocatendeugden confidentialiteit, confraternaliteit en onafhankelijkheid? Dergelijke en aanverwante vragen zullen op deze avond besproken worden.