De sociale zekerheid in Nederland is een uitgebreid en ingewikkeld systeem. Voor vreemdelingen gelden tal van afwijkende regels die het extra moeilijk maken. In dit webinar, georganiseerd door de Stichting Migratierecht Nederland, brengen de docenten aanspraken op sociale zekerheid in beeld van vreemdelingen in zeer verschillende situaties: mensen met en zonder verblijfstitel of in procedure; mensen met een asielachtergrond of een reguliere status; EU-onderdanen en ouders van Nederlandse kinderen. Aan bod komen de Koppelingswet, de bijstand en de WMO, de toeslagen, kinderbijslag en WW bij de verschillende vormen van rechtmatig verblijf, waaronder het EU-verblijfsrecht. Ook zal aandacht besteed worden aan mogelijke verblijfsrechtelijke gevolgen van een beroep op sociale zekerheid voor EU onderdanen. Doel van dit tweedelig webinar is advocaten en andere rechtsbijstandsverleners in het vreemdelingenrecht te voorzien van informatie en tips zodat zij hun cliënten kunnen bijstaan bij problemen op het gebied van de sociale zekerheid.