Een halve eeuw geleden stond het gegevensbeschermingsrecht nog in de kinderschoenen met een beperkt toepassingsbereik. Vandaag de dag lijkt het wel alsof het gegevensbeschermingsrecht overal aanwezig is. Wat zijn de gevolgen hiervan en, is die ontwikkeling goed of juist slecht? Wat betekent een ruime toepassing van het gegevensbeschermingsrecht voor andere aangrenzende rechtsgebieden die soortgelijke rechtsverhoudingen of onderwerpen regelen, zoals het non-discriminatierecht, het mededingingsrecht en het consumentenrecht? Wat kunnen we leren als we gegevensbescherming in samenhang met deze rechtsgebieden bezien, en welke (centrale) rol speelt het behoorlijkheidsbeginsel daarbij?

Op 22 en 23 september 2022 organiseert de Open Universiteit het symposium ‘Data protection as the law of everything(?)’. Aansluitend aan het symposium vindt op donderdag 22 september 2022 de oratie van prof. mr. Anna Berlee, hoogleraar Gegevensbescherming en privacyrecht plaats.

De voertaal voor het symposium is Engels, met uitzondering van de oratie.