Programma

De relatie tussen burger en overheid staat flink onder druk. Toeslagenaffaire en de schadeafhandeling Groningen zijn landelijke voorbeelden waar de overheden en uitvoeringsorganisaties van de overheid de burger en menselijke maat uit het oog zijn verloren. Ook op regionaal en lokaal niveau zijn er dergelijke voorbeelden. 

Als het om vertrouwen gaat is de vraag wie de eerste stap moet zetten om te werken aan herstel van vertrouwen. De VMO denkt dat de overheid hier aan zet is. Om te beginnen met gewoon nieuwsgierig zijn naar de burger en goed luisteren. Tevens een verschil van inzicht of burgers met een andere mening niet direct als tegenstander te zien. Een andere zienswijze of bezwaar niet juridisch te benaderen, maar vooral persoonlijk en informeel. 

Dus anders omgaan met conflicten. Niet de verschillen in een juridische context alleen nog maar verder vergroten. Eerder kijken naar het gezamenlijke belang. Liever kiezen voor een informele aanpak. Daarbij vaker dan nu de inzet van een onafhankelijke (interne) mediator zien als kans en mogelijkheid er samen uit te komen.

Wat is het handelingsperspectief en wat is daarbij de mogelijke meerwaarde van op alle niveaus meer werk maken van bevorderen van conflictmanagement en mediation? Uitkomst van deze VMO-themabijeenkomst is het zoeken en vinden van kansrijke richtingen voor oplossingen en een mogelijke agenda voor verdere verdieping en vervolgbijeenkomsten.

Sprekers:
1. Gerdo Kuiper, Lectoraat Recht & Rechtvaardigheid, Hogeschool Leiden over het morele kompas van juristen bij de overheid.
2. Nienke Kroesen, Beleidsadviseur Burgergerichte Overheid, Programma Stelselvernieuwing Rechtsbijstand, ministerie Justitie en Veiligheid over actuele ontwikkelingen bij Programma Burgergerichte Overheid.
3. Frits Wiersema, conflictdeskundige bij de Belastingdienst spreekt over fiscale mediation en conflictmanagement bij deze landelijke uitvoeringsorganisatie van de overheid.
4. Wethouder Maarten van den Bos, bestuurder gemeente Lingewaard, over verbinding inwoner en gemeente: hoe kan mediation bijdragen aan het maken van die verbinding en daarmee het vertrouwen in de lokale democratie.

Inschrijving sluit 20 juni 2022.