Stb. 2004, 311 Walvis

Wetten van 24-6-2004, Stb. 2004, 311 en 312

Wet tot wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en andere wetten in verband met een administratieve lastenverlichting inzake de vaststelling van het premieloon en het uitkeringsloon (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten).

Met ingang van 1 januari 2005 gaat het loon waarover loonbelasting is verschuldigd als basis dienen voor het heffen van premies voor de sociale verzekeringen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Belastingdienst gaan dezelfde definitie voor loon hanteren. Doel van de wet is het reduceren van fouten bij premie-inning en uitkeringenverstrekking en het verminderen van de uitvoeringskosten van de werknemersverzekeringen. Er komt administratieve controlecapaciteit vrij. Per 1 januari 2006, zo is de bedoeling, zal de belastingdienst de werkgeverspremies heffen en innen.

In de aansluitingswet worden de corresponderende wijzigingen in de fiscale wetgeving doorgevoerd.

Inwerkingtreding op (een) nader te bepalen tijdstip(pen).

Inwerkingtredingsbesluit van 18-10-2004, Stb. 2004, 548

Inwerkingtreding

De Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 voorzover het loonbegrip betreft en 1 januari 2006 voorzover het gaat om de dagloon systematiek.

Met ingang van 1 januari 2005 gaat het loon waarover loonbelasting is verschuldigd als basis dienen voor het heffen van premies voor de sociale verzekeringen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Belastingdienst gaan dezelfde definitie van loon hanteren. Doel van de wet is het reduceren van fouten bij premie-inning en uitkeringenverstrekking en het verminderen van de uitvoeringskosten van de werknemersverzekeringen. Er komt administratieve controlecapaciteit vrij. Per 1 januari 2006 zal de belastingdienst de werkgeverspremies heffen en innen.

In de aansluitingswet worden de corresponderende wijzigingen in de fiscale wetgeving doorgevoerd.

Kamerstukken:

Kamerstukken:Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

Poll: Zit er toekomst in Legal Visions?

Op onze site vindt u een video presentatie van een arrest van de Raad van State.  Wat zou u er van vinden wanneer wij, bijvoorbeeld wekelijks, de belangrijkste uitspraken (straf-, privaat- en bestuursrecht) door middel van content-visualisatie aan u zouden presenteren? En ziet u videopresentaties een rol spelen binnen uw kantoor, bijv. bij het jurisprudentieoverleg (zie de tweede poll hieronder)?

  • Ha, eindelijk! Ik zou het lezen van stukken graag willen afwisselen met het kijken naar visuals om bij te blijven (32) Ha, eindelijk! Ik zou het lezen van stukken graag willen afwisselen met het kijken naar visuals om bij te blijven (32) 70%
  • Nee, dank. Er gaat niets boven het geschreven woord (14) Nee, dank. Er gaat niets boven het geschreven woord (14) 30%

Totaal aantal stemmen: 46

Datum van plaatsing: 08/06/17

Poll: Zou u videopresentaties gebruiken?

Ziet u videopresentaties een rol spelen binnen uw kantoor bijv. bij het jurisprudentieoverleg?

  • Nee, ik zie de toegevoegde waarde daar niet zo van in (31) Nee, ik zie de toegevoegde waarde daar niet zo van in (31) 67%
  • Ja, een videopresentatie voegt hier echt iets toe (15) Ja, een videopresentatie voegt hier echt iets toe (15) 33%

Totaal aantal stemmen: 46

Datum van plaatsing: 08/06/17

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.