Stb. 2017, 61 Besluit verhuurderheffing na evaluatie

Besluit van 10-02-2017, Stb. 2017, 61

Besluit tot wijziging van het Besluit vermindering verhuurderheffing 2014 samenhangend met de Wet tot wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing

—Bij de Wet tot wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing is een aantal wijzigingen aangebracht in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (Stb. 2017, 48). In de wet is opgenomen dat op enkele onderdelen nadere regels kunnen worden gesteld bij amvb. Dit besluit voorziet hierin, en stelt nadere regels rond de nieuwe vrijstelling voor in krimpgebieden aangekochte woningen die deel uitmaken van een herstructureringsplan. Daarnaast worden de bedragen van de vermindering verhuurderheffing gewijzigd om aan te sluiten bij de gewijzigde bedragen in de wet. Ten slotte wordt in dit besluit bepaald dat bij ministeriële regeling nadere regels kunnen worden gesteld omtrent de bewijsstukken die de belastingplichtige moet overleggen om in aanmerking te komen voor de heffingsvermindering.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 06-03-2017, Stb. 2017, 88

Besluit houdende vaststelling van de tijdstippen van inwerkingtreding van de Wet van 1 februari 2017 tot wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (Stb. 2017, 48) en het Besluit van 10 februari 2017 tot wijziging van het Besluit vermindering verhuurderheffing 2014 samenhangend met de Wet tot wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (Stb. 2017, 61)

—De wet (Stb. 2017, 48) treedt (m.u.v. artikel I, onderdeel A, onder 01, 1a en 3, onderdeel B en onderdeel C, onder 2, en J) in werking met ingang van 01-04-2017. Artikel I, onderdeel A, onder 01, 1a en 3, onderdeel B en onderdeel C, onder 2, treden in werking met ingang van 01-01-2018.

Het besluit (Stb. 2017, 61) treedt in werking met ingang van 01-04-2017.Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

Poll: Zit er toekomst in Legal Visions?

Op onze site vindt u een video presentatie van een arrest van de Raad van State.  Wat zou u er van vinden wanneer wij, bijvoorbeeld wekelijks, de belangrijkste uitspraken (straf-, privaat- en bestuursrecht) door middel van content-visualisatie aan u zouden presenteren? En ziet u videopresentaties een rol spelen binnen uw kantoor, bijv. bij het jurisprudentieoverleg (zie de tweede poll hieronder)?

  • Ha, eindelijk! Ik zou het lezen van stukken graag willen afwisselen met het kijken naar visuals om bij te blijven (32) Ha, eindelijk! Ik zou het lezen van stukken graag willen afwisselen met het kijken naar visuals om bij te blijven (32) 70%
  • Nee, dank. Er gaat niets boven het geschreven woord (14) Nee, dank. Er gaat niets boven het geschreven woord (14) 30%

Totaal aantal stemmen: 46

Datum van plaatsing: 08/06/17

Poll: Zou u videopresentaties gebruiken?

Ziet u videopresentaties een rol spelen binnen uw kantoor bijv. bij het jurisprudentieoverleg?

  • Nee, ik zie de toegevoegde waarde daar niet zo van in (31) Nee, ik zie de toegevoegde waarde daar niet zo van in (31) 67%
  • Ja, een videopresentatie voegt hier echt iets toe (15) Ja, een videopresentatie voegt hier echt iets toe (15) 33%

Totaal aantal stemmen: 46

Datum van plaatsing: 08/06/17

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.