Ingezonden mededeling

Symposium KEI

KEI, ofwel het nieuwe digitale procesrecht, is met ingang van 1 september 2017 de verplichte wijze van procesvoering voor civiele vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging in de pilot rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Voorts treedt dan in één keer een aantal wetsartikelen in werking die ook van toepassing zijn in niet-digitale procedures. Landelijke invoering van KEI voor alle rechtbanken is in 2018 voorzien. Voor veel leden van de betrokken beroepsgroepen - advocaten, deurwaarders en rechters - is er nog veel onduidelijk wat dit precies voor de praktijk van het civiele recht zal betekenen.  Op donderdag 23 november zal de Universiteit Leiden het Symposium KEI 2017 organiseren. Voor slechts €225 kunt u deelnemen aan deze 6 PO NOvA waardige dag! Terwijl de rechterlijke macht zelfs al voor €150 kan deelnemen.

Rechters worden geacht een duidelijke regie te voeren en partijen strak aan termijnen te houden. De bewijsregels blijven ongewijzigd, maar de ontwikkeling van “bewijzen naar stellen” zet zich verder door. Ook advocaten ontkomen niet aan een andere wijze van werken. Zij zullen alle stukken volledig en tijdig moeten aanleveren, opdat de rechter binnen de wettelijke termijn tot een gedegen eindvonnis kan komen. Hoeveel ‘awareness’ heeft de advocaat van dit alles en hoe kan hij inhoud geven aan zijn vernieuwde rol? Kan hij bijvoorbeeld iets leren van het Amerikaanse recht? Hoe zal de rechter zijn/haar regierol optimaal kunnen invullen in een periode waarin de rechtspraak moet bezuinigen? En hoe geven rechters vorm aan de vereiste landelijke uniformiteit? Genoeg stof voor discussie dus! Daarom organiseert het juridisch PAO Universiteit Leiden in samenwerking met rechter en hoogleraar Margreet Ahsmann een symposium over KEI. In het middagprogramma zullen drie gezaghebbende sprekers op diverse aspecten samenhangend met KEI nader ingaan, steeds met mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie.Na een ‘walking dinner’ staan in de avond drie werkgroepen op het programma waarin u, na een korte toelichting op het onderwerp door de gespreksleider, al uw praktische vragen aan de orde kunt stellen.

Congresleider:

  • Mw. Prof. mr. dr. M.J.A.M. Ahsmann, bijzonder hoogleraar Rechtspleging Universiteit Leiden en senior rechter A rechtbank Den Haag 
Sprekers:

  • Mw. prof. mr. dr. M.J.A.M. Ahsmann, bijzonder hoogleraar Rechtspleging Universiteit Leiden en senior rechter A rechtbank Den Haag

  • Prof. mr. dr. O.A. Haazen, bijzonder hoogleraar Comparative and transnational civil procedure Universiteit Leiden en advocaat New York

  • Mw. mr. dr. K. Teuben, advocaat-partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

  • Mw. prof. mr. dr. R.H. de Bock, bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het privaatrecht Universiteit van Amsterdam en tevens Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.

  • Mw. mr. N.B. Verkleij, senior rechter rechtbank Den Haag.

  • Mr. O.J. Boeder, gerechtsdeurwaarder te Haarlem en lid koninklijke beroepsorganisatie van deurwaarders.

  • Mw. mr. L. Alwin, senior rechter rechtbank Den Haag.

 

Programma:

13:20 - 13:50 uur:  Ontvangst koffie en thee
 13.50 – 14.00 uur:  Welkom, Mw. prof. mr. dr. M.J.A.M Ahsmann
 14.00 – 15.15 uur:  Mw. mr. dr. K. Teuben,  ’Digitaal procederen: de eerste ervaringen vanuit de advocatuur’
 15.15 - 16.30 uur:  Mw. prof. mr. dr. R.H. de Bock, Waarheidsvinding en de rol van de rechter en partijen
 16.30 – 16.45 uur:  PAUZE
 16.45 – 18.15 uur:  Prof. mr. dr. O.A. Haazen, Over openheid van zaken en de sturende rechter in de VS
 18.15 – 19.00 uur:  'Walking dinner' in de 'Oude' Sterrewacht

Deelnemers volgen achtereenvolgens 3 werkgroepen, tussentijds korte pauze.

Deelnemers worden ingedeeld, bij registratie volgt indeling tijdstippen.

19.15 – 20.00 uur Werkgroep

20.15 – 21.00 uur Werkgroep

21.00 – 21.45 uur Werkgroep

Werkgroep 1: KEI en mediation (mw. mr. N.B. Verkleij)
Werkgroep 2: KEI en de deurwaarder (mr. O.J. Broeder)
Werkgroep 3: KEI en procesreglement (mw. mr. L. Alwin)

Datum:

23 november 2017 vanaf 13:50 tot 21:45

Locatie:

Oude Sterrewacht Universiteit Leiden
Sterrenwachtlaan 11
Leiden

Kosten:

€ 225,- (vrij van btw), inclusief consumpties en 'walking dinner'. De rechterlijke macht (geen rechter plaatsvervangers) €150,- (inclusief consumpties en 'walking dinner'). Er zijn 6 PO punten te behalen
AanmeldenLees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.