Recente wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht

(België) De afgelopen maanden zijn over een aantal nieuwe wetten op het vlak van het familierecht en het familieprocesrecht gestemd. Daarenboven zijn er nog andere op komst. De wet van 25 december 2016 repareerde de Naamwet van 8 mei 2014 ingevolge de gedeeltelijke vernietiging ervan door het Grondwettelijk Hof bij arrest d.d. 14 januari 2016. De wet van 20 februari 2017 hervormde op meerdere punten het adoptierecht ingevolge de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Een andere wet van 20 februari 2017 handelt over de erkenning tijdens de zwangerschap. In het wetsontwerp Potpourri V (Kamer DOC 54 2259) dat voor de zomervakantie wet wordt worden tal van technische wijzigingen in het familierecht en het familieprocesrecht vooropgesteld. Na jarenlange parlementaire voorbereiding werd op 9 maart 2017 de wet tot invoering van een statuut voor pleegzorgers in de Kamer aangenomen. Deze wet bezorgt voor het eerst een civielrechtelijk statuut aan de personen die als pleegouders optreden, en bakent de respectieve prerogatieven van de ouders en de pleegzorgers af. Deze wet zorgt ook voor een overheveling van een bevoegdheid van de familierechtbank naar de jeugdrechtbank doordat zij de jeugdrechtbank toelaat om, zelfs ambtshalve, uitspraak te doen over alle maatregelen inzake ouderlijk gezag en verblijf voor zover deze samenhangen met bevolen jeugdbeschermingsmaatregelen. Patrick Senaeve, Geert verschelden, Geert Decock en Tom Wijnant bespreken en analyseren al deze hervormingen en innovaties. 

De studienamiddag kan ook via Livestream worden gevolgd. 

Datum:

7 juni 2017 vanaf 13:30 tot 17:45 en 15 juni 2017 vanaf 13:30 tot 17:45

Locatie:

7 juni: De Valk, auditorium Zeger van Hee / 15 juni: Campus Aula, auditorium NB 1
Tiensestraat 41 / Universiteitsstraat 4
Leuven / Gent
België

Kosten:

Informatie en aanmelden:

Meer informatie
AanmeldenLees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.